Privacy statement

Laatst gewijzigd: 02-01-2024

1. Algemeen

PIF Isolatie respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om je identiteit te achterhalen: je naam, contactgegevens, adres en andere gegevens die je aan ons hebt verstrekt via één van onze formulieren op deze website, een telefonisch gesprek of een schriftelijke wijze.

3. Doelstellingen van verwerking

  • Voor het verrichten van de aangeboden diensten
  • Om met je in contact te kunnen komen
  • Om je te informeren over nieuwe of aanvullende producten en/of aanbiedingen van PIF Isolatie
  • Het analyseren en verbeteren van de dienstverlening van PIF Isolatie
  • Het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van PIF Isolatie

Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je PIF Isolatie daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail, telefoon of anderszins een vraag aan PIF Isolatie stelt.

3. Bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of waarvoor deze worden gebruikt.

4. Google Analytics

De website van PIF Isolatie maakt gebruik van Google Analytics om de activiteiten van de gebruikers te monitoren. Hierop kunnen wij op generieke wijze het gedrag van of informatie over individuen uitlezen. Hiermee kan PIF Isolatie de gebruiksvriendelijkheid van de website optimaliseren. Gegevens binnen Google Analytics zijn niet te herleiden naar personen.

5. Social media button

Op onze website maken wij gebruik van een social media button, welke je doorgeleid naar het social media platform. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social media pagina. De button is werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de sociale medianetwerken. Als je wilt weten wat het social media platform doet met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

6. Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je maximaal een keer per maand per e-mail over aanbiedingen, services en nieuws.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Tussenvoegsel (optioneel)
  • E-mailadres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden.

7. Beveiliging

PIF Isolatie zegt toe de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen, de website beschikt over veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die onder ons beheer vallen te beschermen tegen verlies, misbruik en/of wijziging.

8. Wijzigingen

PIF Isolatie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te kunnen wijzigen en adviseert je daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren. De laatste wijzigingsdatum vind je bovenaan deze privacyverklaring.

9. Vragen en recht op inzage en correctie

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door PIF Isolatie, of indien je inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via 0850290909 of mail naar info@pifisolatie.nl.