Pers en beeldbank

PIF beeldmateriaal

Hier vind je alles wat je nodig hebt om over PIF te schrijven en/of onze producten en diensten te promoten. Onze persmap bevat logo’s, product- en verwerkingsafbeeldingen en andere relevante informatie. Lees voor het gebruik van ons beeldmateriaal onderstaande voorwaarden goed door.

PIF Mok

Toegang tot beeldbank

Gebruiksvoorwaarden

In de beeldbank zijn beelden opgenomen die gemaakt zijn door fotografen in opdracht van PIF Isolatie. Alle beelden in deze beeldbank zijn in de afgelopen jaren rechtsgeldig verkregen.

Ga je beeldmateriaal uit de beeldbank van PIF Isolatie publiceren of op andere manier openbaar maken? Dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing voor jou als gebruiker:

  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het beeldmateriaal, rusten bij PIF Isolatie.
  • Het is enkel toegestaan het beeldmateriaal voor commerciële doeleinden te gebruiken na toestemming van PIF Isolatie.
  • Wijzigingen waardoor het beeldmateriaal zodanig misvormd, verminkt, of aangetast wordt, dat hierdoor nadeel wordt toegebracht aan de eer of de goede naam van de fotograaf of PIF Isolatie is niet toegestaan.
  • Het beeldmateriaal mag niet uit de oorspronkelijke context worden gehaald.
  • Het is niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken op een manier die lasterlijk, pornografisch, obsceen of op andere wijze ongepast is, al dan niet direct of op een indirecte wijze door combinatie van het beeldmateriaal met specifieke onderwerpen.
  • Verstrekking van het beeldmateriaal aan derden in gedrukte of digitale vorm is niet toegestaan.
  • PIF Isolatie verleent de gebruiker persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare toestemming om het beeldmateriaal uit de beeldbank te gebruiken conform deze voorwaarden.
  • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke toestemming van PIF Isolatie.

PIF Isolatie stelt het beeldmateriaal met zorg samen maar kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan uw hard- of software na downloaden van materialen van de site.

Contact

Heb je vragen of aanvullende informatie nodig? Neem dan gerust contact met de marketingafdeling via marketing@pifisolatie.nl.